Revive vzw

|

NL FR ENG

Wat is REVIVE?

REVIVE richt zich in de eerste plaats naar : mensen die door medische problemen of aandoeningen uitgesloten zijn uit de maatschappij. Deze afwijkingen of aandoeningen hebben ernstige consequenties voor de slachtoffers  zowel op fysiek alsook op sociaal en psychisch vlak. Het gaat over verminkingen door brandwonden, gespleten lip, een open gehemelte, goîters, vesicovaginale fistels, uitgezakte baarmoeders. Bovendien gaat het om operaties die nauwelijks uitgevoerd worden door de lokale gezondheidsdiensten wegens een gebrek aan goed opgeleide chirurgen en  financiële middelen.

REVIVE betekent “nieuw leven” voor hen die door medische problemen sociaal geïsoleerd en zelfs uitgestoten worden. Revive biedt terug perspectief aan mensen die geen toegang hebben tot (basale) medische zorgen. De vrijwilligers van REVIVE doen heel concreet iets aan schrijnende situaties.

REVIVE betekent “leven teruggeven” door medische interventies. Medische problemen in arme landen hebben grote sociale gevolgen. Gespleten lip en open verhemeltes, chronische tandpijn, klompvoeten, goîtes, liesbreuken, vesicovaginale fistels en uitgezakte baarmoeders blijven onbehandeld door gebrek aan medici en financiële middelen. Voor deze patiënt betekent dit naast chronische pijn ook een uitsluiting uit de maatschappij. REVIVE verlost deze mensen van pijn en biedt hen de kans om terug te integreren.

Translate »