Revive vzw

|

NL FR ENG

GIFTEN

Om onze projecten verder te kunnen zetten is uw financiële steun onontbeerlijk!

GIFTEN zijn welkom op:

IBAN BE92 0017 5192 9023 van REVIVEvzw.

Vermelding: GIFT + rijksregisternummer

Een fiscaal attest is verkrijgbaar vanaf een schenking van 40 euro (België – bepaalde voorwaarden)

rijksregisternummer = van de persoon die de storting doet en het attest fiscaal inbrengt. Deze persoon moet de overschrijving ook doen van zijn eigen bankrekeningnummer.

Translate »