Revive vzw

|

NL FR ENG

Giften

Ook u kan REVIVE steunen door:

 • Mee te gaan op missie
 • Onze missies te helpen organiseren
 • Bruikbaar materiaal, apparatuur en medicatie te schenken
 • Anderen te vertellen over REVIVE
 • REVIVE uit te nodigen op een infoavond in uw club of vereniging
 • Een financiële bijdrage te leveren
 • Verder kan u ook REVIVE opnemen in u testamant?
  • Waarom zou u kiezen voor REVIVE:
   • we verrichten medische missies in ontwikkelingslanden.
   • helpen mensen die gespecialiseerde medische zorgen niet kunnen betalen en daar ook geen toegang toe hebben.
   • we geven opleiding aan het lokaal medische personeel.
   • we werken volledig onafhankelijk, los van elk commercieel, politiek of religieus belang.
   • we hebben geen vaste kasten, geen kantoren, geen bedienden, alleen vrijwilligers

Alle giften gaan integraal naar onze missies.

Uw financiële steun is noodzakelijk om onze projecten te kunnen verder zetten.

Revive VZW
IBAN BE92 0017 5192 9023 Vermelding: Donatie Medische Missie Revive

Een fiscaal attest is verkrijgbaar vanaf een schenking van 40 euro.

Deze sponsors hebben ons al gesteund:

Translate »